מספר טלפון


6446972 - 02 ליאני איריס ומישל
6446973 - 02 שמע שארל
6446975 - 02 סמואל ליאו ודיני
6446977 - 02 הזית עמותה לשיכון רווחה ודת
6446978 - 02 בנות יעקב סמינר בנות יעקב
6446978 - 02 סמינר בנות יעקב
6446979 - 02 ברוק נחום ואסתר