מספר טלפון


6449111 - 02 נאור מאיר פנינת השלום
6449111 - 02 פנינת השלום נאור מאיר פנינת השלום
6449112 - 02 הובלות ירושלים בע"מ
6449113 - 02 שחר ליאור
6449115 - 02 ועקנין יוסי
6449116 - 02 לביד ילנה
6449117 - 02 לייכטמן טניה
6449118 - 02 איתמר שרוני
6449119 - 02 שירותי מזון בע"מ מאק