מספר טלפון


6449660 - 02 סעדון יוסף
6449661 - 02 תורגמן שימי
6449664 - 02 דונט אביגדור
6449665 - 02 רחימוב ויטלי
6449666 - 02 אסייג אוסנת
6449667 - 02 טרכטר לאוניד
6449668 - 02 קיסטר יהודה ורבקה