מספר טלפון


6449804 - 02 קמר עוזי
6449808 - 02 צאיג יעקב