מספר טלפון


6449840 - 02 ירקון הינדי
6449841 - 02 אסולין רינת
6449842 - 02 גולדברג דב והנרייטה
6449843 - 02 רוזנבלט בהירה
6449845 - 02 זינקין סולומון
6449846 - 02 אורלנסקי יהודה
6449849 - 02 ניסנוב צביה