מספר טלפון


6451090 - 02 צור ורד ואלון חשמלאי אינסטלציה ושיפוצים
6451091 - 02 סאמט מכון
6451091 - 02 מכון סאמט סאמט
6451092 - 02 זליגר מירה
6451097 - 02 נ י לי נוער יהודי למען ישראל
6451098 - 02 אישרן חנה ויגאל
6451099 - 02 ג'אבר נאגי