מספר טלפון


6451110 - 02 שם טוב אורית
6451112 - 02 לאוסני הילה ועובד
6451113 - 02 שנורמן אודי וקרן
6451114 - 02 צאלר מרצל ופרידי
6451115 - 02 לוי עמרם ושושנה
6451116 - 02 קורץ גלינה
6451118 - 02 קליין מזל ומשה משולם