מספר טלפון


6451190 - 02 מילי מרכז ישראלי לעידוד יזמות
6451193 - 02 בן חיים יוסי ודיאנה
6451194 - 02 טל משה
6451196 - 02 ספוז'ניקוב מ
6451197 - 02 אבישר צאלה
6451198 - 02 אגאי רבקה
6451199 - 02 סיסויב איגור ומירב