מספר טלפון


6451610 - 02 אלבז חיה ואמנון
6451611 - 02 מינהל קהילתי גילה ע"ש עדי יפה
6451612 - 02 עמיר טל וסלומון
6451613 - 02 בוסידו עמנואל ורבקה
6451616 - 02 בן קיקי שלמה
6451617 - 02 לוי אדם ושושנה
6451618 - 02 ששון יעקב
6451619 - 02 עזרא מזל ומרדכי