מספר טלפון


6453260 - 02 זקצר פיטר
6453261 - 02 מוחמד חרוב
6453262 - 02 חננייב ורה
6453263 - 02 קורצר רעיסה
6453264 - 02 יורם מניביץ
6453266 - 02 ירון אלבלק
6453268 - 02 אבו תאיה אנעאם
6453269 - 02 מוסדות חבד גילה ירושלים תו