מספר טלפון


6453360 - 02 אבו סעד וודיע גודה
6453363 - 02 לוי רותי ונעמי
6453365 - 02 קיריאקן נקולה גורג
6453367 - 02 גאבי חנא אלאתי
6453368 - 02 ראמי נג'יב חליל
6453369 - 02 קסאספה סמיר מינה