מספר טלפון


6453370 - 02 חן אוסנת
6453371 - 02 חמיס ניקולא סאב
6453372 - 02 מאהר מינה קסאספה
6453373 - 02 בית שלום בנייך בעיר הקודש ירושלים
6453374 - 02 מיתרי נדאל קסאספה
6453375 - 02 איילה טיסר
6453376 - 02 עיסא מינה קסאספה
6453377 - 02 סבג משה
6453378 - 02 אבו סעד מאריו גודי
6453379 - 02 אבו סעד ניקולא גבר