מספר טלפון


6453381 - 02 אבו סעד גאד אליאס
6453382 - 02 בע"מ פאורדיסיין
6453383 - 02 ארצי שרית
6453385 - 02 אבו סעד חנה גברה
6453386 - 02 אבו סעד נעים ג'ודה
6453388 - 02 זקן אליעזר
6453389 - 02 משה מלול