מספר טלפון


6453770 - 02 שמחון שפרא וניצן
6453771 - 02 שניאור זלמן קרישבסקי
6453773 - 02 בן אבו דני
6453777 - 02 קפולסקי קניון גילה