מספר טלפון


6453990 - 02 חייט מיכי וסימונה
6453991 - 02 עליאן מוחמד
6453992 - 02 עליאן מוחמד
6453993 - 02 א ע בנבנישתי בע"מ
6453999 - 02 אוחיון ענת