מספר טלפון


6454991 - 02 גגאבר פואד מאפית גילה בע"מ
6454991 - 02 מאפית גילה בע"מ
6454992 - 02 פואד ג'אבר
6454999 - 02 נרקיס יפה