מספר טלפון


6497210 - 02 ילד נכה ושירותים מיוחדים
6497211 - 02 נפגעי איבה
6497212 - 02 נכות כללית
6497213 - 02 נפגעי עבודה
6497214 - 02 ועדות רפואיות נפגעי עבודה
6497215 - 02 נכות מעבודה
6497216 - 02 סיעוד ילד נכה ושירותים מיוחדים
6497217 - 02 ילד נכה ושירותים מיוחדים
6497218 - 02 ועדות רפואיות נכות כללית