מספר טלפון


6544000 - 02 קרמר אלקטרוניקה בע"מ
6544111 - 02 לב הארץ עמותת תיירות
6544200 - 02 סניף קרית משה
6544555 - 02 נוה ירושלים סמינר לבנות
6544555 - 02 סמינר לבנות נוה ירושלים
6544555 - 02 סמינר נוה ירושלים סמינר לבנות נוה ירושלים
6544888 - 02 מוזיאון המדע עש בלומפילד