מספר טלפון


6582222 - 02 פארק פלאזה מלון
6582222 - 02 הנביאים חברה לבנין מלון הנביאים
6582222 - 02 סונסטה פארק פלאזה מלון כביש רופין
6582222 - 02 פארק פלאזה מלון כביש רופין
6582582 - 02 מיפרומאל ירושלים בע"מ יצרני פרופילים מנתכי אלומיניום ונחוש
6582711 - 02 '1998' בע"מ ב ה מערכות