מספר טלפון


6707411 - 02 קרן קיימת לישראל לישכה הראשית מרכזיה
6707611 - 02 מלם מערכות בע"מ מרכזיה
6707810 - 02 כספים לשכת המנכל
6707840 - 02 משאבי אנוש
6707870 - 02 מערכות בע"מ שיווק ומכירות מלם
6707878 - 02 לשכת המנכל
6707934 - 02 גון ברייס הדרכה
6707941 - 02 (פקס) גון ברייס הדרכה