מספר טלפון


6709070 - 02 פניות הציבור
6709211 - 02 משרד ראשי מרכזיה
6709211 - 02 מרכזיה משרד ראשי מרכזיה
6709530 - 02 לשכת הדובר
6709530 - 02 הסברה לשכת הדובר
6709752 - 02 לשכת הקשר לאמנות בינלאומיות