מספר טלפון


6713030 - 02 כהן ד"ר משה ודבורה
6713031 - 02 עבדאלגוד אמנה
6713032 - 02 פקס) באומגולד) יעקב
6713033 - 02 אילן רחל
6713034 - 02 טובל צביה
6713035 - 02 (פקס) קופמן ד"ר פרנסין
6713036 - 02 חוסן יוסף
6713037 - 02 גרשוני אסתר ויצחק
6713038 - 02 תיווך מוריה אהרוני יצחק
6713039 - 02 אילון דפנה