מספר טלפון


6713050 - 02 חזן עקיבא ושרה
6713051 - 02 סמרין עריפה
6713052 - 02 סרגה רפאל
6713053 - 02 לוי בתיה מורת דרך
6713054 - 02 בוגוסלבסקי לסלי
6713055 - 02 אשהיים ד"ר סטיבן וחנה
6713056 - 02 משעל מוחמד
6713057 - 02 דרעי סימה ויוסי
6713058 - 02 נוריק פיליפ
6713059 - 02 עבידאת דאוד