מספר טלפון


6713701 - 02 בן שבת צחי ויולט
6713702 - 02 אבו תייר ברהום
6713703 - 02 מזרחי מרדכי וסימה
6713704 - 02 דהן מאיר
6713705 - 02 מגן נועה
6713706 - 02 שוופיק אבו דהים
6713707 - 02 לזקו נלה
6713708 - 02 הולצמן גיתית