מספר טלפון


6750011 - 02 ארגון נכי צה"ל בית הלוחם ירושלים
6750011 - 02 בית הלוחם ירושלים ארגון נכי צה"ל
6750111 - 02 גן החיות התנכי בירושלים בע"מ פארק מנחת
6750111 - 02 גן חיות תנכי ירושלים גן החיות התנכי בירושלים בע"מ פארק
6750911 - 02 מכללה בית ספר גבוה לבנות
6750911 - 02 מכללה ירושלים בית ספר גבוה לבנות
6750911 - 02 מכללת בית וגן מכללה ירושלים בית ספר גבוה לבנות
6750917 - 02 (פקס) מכללה ירושלים בית ספר גבוה לבנות