מספר טלפון


6754380 - 02 (פקס) סניף ראשי ירושלים
6754401 - 02 מנהלה אזורית ירושלים
6754444 - 02 סניף ראשי ירושלים
6754511 - 02 רחביה קרית מטרסדורף
6754666 - 02 אורט מיכללה טכנולוגית
6754666 - 02 אורט מיכללה טכנולוגית עי
6754666 - 02 מכללת אורט
6754711 - 02 למען הילד השירות
6754711 - 02 למען הילד השירות למען הילד השרות