מספר טלפון


9904111 - 02 בית שמש נחלה ומנוחה
9904200 - 02 אינטרקוסמא בע"מ המפעל
9904200 - 02 וולה אינטרקוסמא אינטרקוסמא בע"מ המפעל
9904444 - 02 לווינים עמק האלה תחנת הקרקע ללווינים
9904444 - 02 תחנת הקרקע ללווינים
9904888 - 02 נהר הירדן