מספר טלפון


9933101 - 02 רפאל דיאגנוסטיקה
9933102 - 02 עיני אוהד ונעמי
9933103 - 02 אפרת בע"מ סופרמרקט
9933105 - 02 ולטמן משה
9933106 - 02 משניות אהרן וצביה
9933107 - 02 אבי ופרח לוק
9933107 - 02 אנדרו פרידמן
9933108 - 02 גליק יצחק ד"ר ולורי רופא פנימי