מספר טלפון


9933110 - 02 סובר רחל וחיים
9933111 - 02 מזרחי אליהו
9933112 - 02 אבנר מרדכי ורבקה
9933113 - 02 בן דהאן סוזאן ושלמה
9933114 - 02 עוזרי איתן ומרגלית
9933115 - 02 אזולאי מאיר
9933116 - 02 שלוין אברהם ומלכה
9933117 - 02 קליין ליאורה ואברהם
9933118 - 02 נעלי הדקל יעקב חי נחמיה וגולן
9933119 - 02 רוזנברג דוד