מספר טלפון


9933122 - 02 ויינשטיין אברהם
9933123 - 02 פרידמן רבקה ולארי
9933124 - 02 אליה פרדי ודפנה
9933125 - 02 עברון דינה ויצחק
9933126 - 02 שנדלסון מרדכי ושרה
9933127 - 02 זיגלמן יחזקאל יהושע וריקי
9933128 - 02 רמי ואתי ברכיה
9933129 - 02 סייף יונה סחר בע"מ