מספר טלפון


9933190 - 02 עיסא נעים חסין ואדי ניס
9933191 - 02 כהן ויקי ודוד
9933192 - 02 לנפסקי ברכה ויעקב
9933193 - 02 פרידמן בנימין
9933195 - 02 גבירצמן עמירם
9933196 - 02 בזק אמנון
9933198 - 02 לב שמעון