מספר טלפון


9933281 - 02 אטלו שבתי ואלישבע
9933282 - 02 שלזינגר אביגדור
9933283 - 02 כץ יפעת וארנון
9933284 - 02 קלמנוביץ חגי
9933287 - 02 ליפשיץ ברכה ועודד
9933288 - 02 אהרן ועדינה צוקר