מספר טלפון


9933501 - 02 ביים אברהם
9933503 - 02 כהן דוד ודבורה
9933504 - 02 ינאי חיים צבי
9933505 - 02 קפלן יואל
9933506 - 02 שינבך יצחק אייזיק
9933507 - 02 גרינברג רחל ואהרון