מספר טלפון


9933602 - 02 בת (עין אגודה שיתופית (מזכירות
9933603 - 02 סלים חסן מוחמד
9933604 - 02 עלי אסמאעיל עיסא
9933605 - 02 רוזנבליט שלמה
9933607 - 02 עיסא עלי עותמאן