מספר טלפון


9933751 - 02 נאסר אחמד ואדי ניס עיסא
9933753 - 02 כהן מרדכי חוויה מחשבים
9933754 - 02 ראתב מוחמד ואדי ניס אחמד
9933755 - 02 סבלדי עמיאל אדריכל
9933756 - 02 מנחם אור ומרדכי
9933757 - 02 עיסא מחמוד אחמד ואדי ניס
9933758 - 02 שריאל אליעזר
9933759 - 02 עלי חמד עבד ואדי ניס