מספר טלפון


9933760 - 02 מראשה דאוד עיסה ואדי ניס
9933761 - 02 אחמד באסם עדנאן ואדי ניס
9933764 - 02 זורוף אפרים
9933765 - 02 מררי ישי
9933766 - 02 אחמד זהיר עיזאת ואדי ניס
9933768 - 02 כהן יצחק ועידית