מספר טלפון


9933780 - 02 מוצטפה חגג' מחמד גורג' שמעה
9933781 - 02 רקנטי יצחק
9933783 - 02 הורביץ ארנולד והילרי
9933784 - 02 טקטקה ווליד אחמד
9933786 - 02 עיסא סלאח חסין ואדי ניס
9933787 - 02 עיסא נאיף חסין
9933789 - 02 בש חיים ופנינה