מספר טלפון


9933850 - 02 וקנין אלי ואיה
9933851 - 02 בלנק בן ציון
9933852 - 02 פיינר ליאונרד
9933853 - 02 עמר אברהם
9933854 - 02 מילנר אבישי ומיכל
9933856 - 02 פנירי רבקה ואבנר
9933857 - 02 שמואל ואופירה מייקלסון
9933858 - 02 (פקס) מועצה דתית אפרת
9933859 - 02 סואיה מיכאל ואיילת