מספר טלפון


9933870 - 02 השדה יוסף עץ
9933873 - 02 פרידמן אברהם ויטה
9933875 - 02 פינק דוד ואילת
9933876 - 02 יפרח יהודית ושלומי
9933878 - 02 דיאמנד הרצל ורבקה
9933879 - 02 רוזנבלט אלעד ורבקה