מספר טלפון


9933890 - 02 הדס טובה
9933891 - 02 אביחיל מוריה
9933896 - 02 ליטקה עמליה ונחמיה
9933897 - 02 פייגנבאום משה וסילביה