מספר טלפון


9933901 - 02 וייס גדעון וליסה סדן
9933902 - 02 ויזל שמעון
9933903 - 02 מרסקי יונתן
9933904 - 02 יששכר פנחס וקלודט
9933905 - 02 הנני ישראל בן אהרון
9933907 - 02 (פקס) סלומון אסתר ואריה
9933908 - 02 פרגין ישראל ורחל