מספר טלפון


9949001 - 02 אבידן בית יעקב
9949003 - 02 קסם אור ישראל מירית ואנוש
9949004 - 02 רמונוב עליזה
9949006 - 02 גרינברג פאול
9949008 - 02 דביר מעיין ושחר
9949090 - 02 דוד אורי
9949216 - 02 מורן שטרק
9949229 - 02 גנסיה פיליפ ונטלי
9949999 - 02 אלוש רפאל