מספר טלפון


5034050 - 03 חפץ אורה ומשה
5034051 - 03 מנחם וענת אפטר
5034051 - 03 ניסים טוגר
5034051 - 03 ישראל פלח
5034052 - 03 קורפל עמירם
5034054 - 03 חגה שאול וכרמלה
5034055 - 03 דיאמנט חיים ועופרה
5034056 - 03 לוי חבצלת ושלמה
5034057 - 03 יהודאי יהודה
5034058 - 03 יהלומי אסתר ושלום