מספר טלפון


5034060 - 03 פרץ רחל ויעקב
5034061 - 03 מנחם מאיר רוח ודינה
5034063 - 03 ספאני אברהם ודינה
5034064 - 03 מיכאל והינדה אברהמי
5034066 - 03 פרץ צבי ולבנה
5034067 - 03 פורת (לאה ופנחס (פוטר
5034068 - 03 ברזילי משה
5034069 - 03 פרידמן דוד ופולינה