מספר טלפון


5034080 - 03 גרשון גרשון
5034081 - 03 רובנוב מירה וליאנה טוקוב
5034083 - 03 בירנבוים חנה
5034084 - 03 בכר דליה ויוסי
5034085 - 03 לוין ידידה
5034087 - 03 ונטורה דוד ורינה
5034088 - 03 מרחבקה לבנה ואברהם