מספר טלפון


5034132 - 03 עזרא מאיר
5034133 - 03 לוטן זהבה
5034134 - 03 צפדיה אסתר ומרדכי
5034135 - 03 שטיינקלפר שרה
5034136 - 03 באבא טהרן
5034137 - 03 אבאייב ולדימיר
5034138 - 03 לוקשין אסיה
5034139 - 03 לוי כפיר