מספר טלפון


5034160 - 03 לובלין (מטאוש (מרדכי
5034161 - 03 אייזק חגית ומרדכי
5034162 - 03 גולדשטיין בן עמי
5034164 - 03 רוקניאן ויקטוריה ויצחק
5034165 - 03 אורן רחל ודוד
5034166 - 03 אליעזר מקלר
5034167 - 03 משה זיסקינד
5034168 - 03 שמיע סמי
5034169 - 03 בבין לילי