מספר טלפון


5034170 - 03 כהן אתי ואלברט
5034171 - 03 קייקוב פרידה ומרקל
5034172 - 03 רצבי אסתר
5034174 - 03 קאשני פרידה ומנשה
5034175 - 03 ריחניאן מוטי
5034176 - 03 עצמון עמיקם ולאה
5034177 - 03 קורנברג רינה
5034178 - 03 אצלן שמחה
5034179 - 03 אורן (צילה ויורם (אויק