מספר טלפון


5034220 - 03 טובי סעיד ולאון
5034221 - 03 וקסלר סנדו ורוזליה
5034222 - 03 ניסים יחזקאל
5034223 - 03 מלכה מימי
5034225 - 03 צמח אוריה וצמח
5034227 - 03 לוי חיים
5034228 - 03 משולם פליקס ויפה
5034229 - 03 בירגלין רחל