מספר טלפון


5034250 - 03 שבתאי שבי וזהבה
5034251 - 03 נחום שלום ויונה
5034252 - 03 מאיר סעידה
5034255 - 03 ארזוני תקוה
5034256 - 03 ישינובסקי ניר
5034257 - 03 מזרחי סוזט
5034258 - 03 סוטובסקי דוד